TILBAKE TIL FORSIDEN

Garanti & service

Garantien begynner den dagen varen er solgt eller når det første gang er i bruk. Vår garanti dekker material- og fabrikasjonsfeil. Feil montering eller bruk, så vel som dårlig vedlikehold, frostskader, ukyndig reparasjonsforsøk og slitasje på deler, dekkes ikke av garantien. Det er brukt førsteklasses materiell på våre produkter. Skulle det likevel være grunn til en berettiget klage, vil ny del bli tilsendt. Defekt del sammen med kvittering sendes Oase Fontener. Deler som ikke er produsert av oss (UV-lys, halogenlamper), gjelder leverandørens garanti. Følgeskader utover levert produkt dekkes ikke. Transportskader tas opp med speditør.

OASE FONTENER ER TYSKE KVALITETSPRODUKT MED INNTIL 5 ÅRS GARANTI